Transport de Mercaderies entre València i Eivissa

  • Temps de trànsit de 24 h de València a Eivissa.
  • La ruta València – Eivissa de 24 h funciona tot l’any , agost inclòs .
  • Aquesta ruta consisteix en un element diferencial de la nostra delegació de València doncs implica una hora de retallada a la recepció de mercaderies a les 18,00 h. I un trasllat del vehicle rodat de València a Dènia per procedir a l’embarcament cap a Eivissa al no existir transport marítim regular entre València i Eivissa.
  • Treballem tot tipus de mercaderia: paqueteria, palets, maquinaria industrial pesada, electrodomèstics, llargs, etc…
  • Des de 1 kg a 5000 kgs.
  • El tràfic diari a Eivissa ha suposat una optimització de fluxos logístics que permet suportar les puntes estacionals amb total garantia d’èxit.
  • El tràfic de Eivissa a València té un temps de trànsit de 48 h.

Contacta amb Guillén +34 934 212 777