Transport ràpid i fiable a les Illes Balears i Canàries

+34 934 212 777

Palma de Mallorca – Guillén Bosch S.A.

Telèfon: 971 43 62 88
Email: mallorca@guillen.eu
Direcció: Gremi Saboners, 13 P.I. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca,
Baleares


Avís Covid 19
El tràfic marítim de mercaderies a les Illes Balears i Canàries es manté.
Els temps de trànsit poden veure’s afectats degut a ajustaments interns en torns, horaris i espais de treball o per mesures que les companyies navilieres puguin realizar en funció d’eventuals restriccions de capacitat de càrrega.