Transport ràpid i fiable a les Illes Balears i Canàries

+34 934 212 777

Emmagatzematge i distribució capilar

Disponibilitat de metres quadrats a les Illes Balears (Palma de Mallorca, Maó i Eivissa) preparats per realizar stockage, picking i distribució capilar.

Palma de Mallorca

Disposem de 3000 metres quadrats per realitzar emmagatzematge de producte, el posterior picking i distribució capilar dins de l’Illa de Mallorca.

Maó

Disposem de 500 metres quadrats per realitzar emmagatzematge de producte, el posterior picking i distribució capilar dins de l’Illa de Menorca.

Eivissa

Disposem de 500 metres quadrats per realitzar emmagatzematge de producte, el posterior picking i distribució capilar dins de l’Illa d’Eivissa.


Avís Covid 19
El tràfic marítim de mercaderies a les Illes Balears i Canàries es manté.
Els temps de trànsit poden veure’s afectats degut a ajustaments interns en torns, horaris i espais de treball o per mesures que les companyies navilieres puguin realizar en funció d’eventuals restriccions de capacitat de càrrega.