Transport ràpid i fiable a les Illes Balears i Canàries

+34 934 212 777

Eivissa – Es Vedra S.L.

Telèfon: 971 806 748
Email: ibiza@guillen.eu
Direcció: P.I. Montecristo, C/ dels Corbs Esquina Fusters, 16
07816 Sant Rafael de Sa Creu – Eivissa,
Eivissa


Avís Covid 19
El tràfic marítim de mercaderies a les Illes Balears i Canàries es manté.
Els temps de trànsit poden veure’s afectats degut a ajustaments interns en torns, horaris i espais de treball o per mesures que les companyies navilieres puguin realizar en funció d’eventuals restriccions de capacitat de càrrega.