Avís legal

D’acord amb el que s’estableix en la ley Orgánica 5/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades de caràcter personal que vostè ens ha donat s’incorporaran i tractaran en un fitxer d’ús intern per a la prestació de serveis que realitza GUILLEN MARITIMO, S.A. Així mateix vostè podrà exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en qualsevol moment comunicant-ho a GUILLEN MARITIMO, S.A. mitjançant un comunicat adjuntant al mateix temps una còpia del D.N.I. que haurà de remetre al fax 932231271 o bé per correu electrònic a l’adreça Barcelona@guillen.eu.