RGPD

Corresponsables del tractament de Dades

1 – COMPONENTS DEL GRUP GUILLÉN

GRUP GUILLÉN s’estableix respecte a les dades Personals que tracta en la seva activitat com a un grup de “Corresponsables del tractament” d’acord a lo establert en l’Article 26 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i per al que es deroga la Directiva 95/46 CE (RGPD d’aquí en endavant). Les empreses components de GRUP GUILLÉN són les següents.

 • GUILLEN MARITIMO S.A.
 • INSULAR DE LLEVANT S.A.
 • GUILLEN MADRID S.L.U
 • GUILLEN BOSCH S.A.
 • TRANSPORTES ES VEDRA S.L.
 • GUILLEN MENORCA S.A.

2 – ACORDS ADOPTATS

 • L’activitat de les empreses que componen el GRUP GUILLÉN és la prestació de serveis de transport de mercaderies per carretera especialitzada en transport insular.
 • Quan un interessat contacti amb qualsevol delegació en relació a les Dades Personals en qualsevol dels aspectes establerts en el RGPD, se l’haurà d’atendre de forma immediata. Aquest contacte i els resultats del mateix hauran de ser comunicats a la persona Coordinada establerta pel GRUP GUILLÉN.
 • Totes les delegacions aplicaran les mesures establertes en el document PG50 “Gestió de dades personals” en la seva edició en vigor, i així mateix, seguiran les indicacions de la persona Coordinadora designada.
 • GUILLËN MARÏTIMO, S.A. com empresa matriu del grup s’encarregarà de la contractació dels Encarregats de Tractament que siguin comuns a tot el grup (empreses de serveis TIC, etc). Cada delegació podrà contractar els Encarregats de Tractament que i siguin necessaris per a la seva activitat (Assessories Fiscals/Laborals, Serveis de Prevenció Aliè, etc)
 • Totes les empreses del GRUP GUILLÉN es comprometen al compliment dels requisits establerts al RGPD

 

CONTACTE GRUP GUILLÉN

Per a contactar amb GRUP GUILLÉN en relació a la protecció de Dades Personals o bé respecte d’algun aspecte o dret recollit al RGPD pot fer-ho com a continuació s’indica:

1 – Contacte per e-mail del grup:   rgpd@guillen.eu

2 – Contacte amb una de les delegacions del grup:

 

delegació Barcelona
nom GUILLEN MARITIMO S.A.
e-mail barcelona@guillen.eu
telèfon 934212777
fax 932231271
Carrer Mar Groga, 51-59 – ZAL
CP 08040
Població Barcelona
delegació València
nom INSULAR DE LLEVANT S.A.
e-mail valencia@guillen.eu
telèfon 963835545
963833000
fax 963833064
Carrer Pol. Ind. Virgen de la Salud, c/ Les Moreres 20
CP 46950
Població Xirivella
delegació Madrid
nom GUILLEN MADRID S.L.U
e-mail madrid@guillen.eu
telèfon 916765636
fax 916924973
Carrer C/ Tierra de Barros 2  NAVE 12 A
CP 28320
Població Coslada

 

delegació Palma de Mallorca
nom GUILLEN BOSCH S.A.
e-mail mallorca@guillen.eu
telèfon +34 971 43 62 88
fax +34 971 43 62 90
Carrer P.I. Son Castelló, C/ Gremio Jaboneros 13
CP 07008
Població Palma de Mallorca
delegació Eivissa
nom TRANSPORTES ES VEDRA S.L.
e-mail ibiza@guillen.eu
telèfon +34 971 80 67 48
fax +34 971 31 30 56
Carrer P.I. Montecristo, C/ dels Corbs Esquina Fusters, 16
CP 07816
Població Sant Rafael de Sa Creu – Ibiza
delegació Maó
nom GUILLEN MENORCA S.A.
e-mail menorca@guillen.eu
telèfon 971 36 30 98
fax 971 36 73 10
Carrer C/. Bajolí, 73.Parc 45. P.O.I.M.A. III Fase
CP 07714
Població Maó